ORZ Briefhoofd.jpg

Wat is de ORZ?

ORZ staat voor Ondernemersvereniging Rotterdam-Zuid en is een zeer actieve vereniging van ondernemingen en ondernemers die gevestigd en/of werkzaam zijn in het zuidelijke deel van Rotterdam.

ORZ is per 01-01-2007 ontstaan uit de fusie tussen Businessclub Zaken op Zuid en Ondernemersorganisatie Charlois/Waalhaven. De nieuwe ondernemersvereniging richt de aandacht op het zuidelijke deel van Rotterdam, waardoor de naam Ondernemersvereniging Rotterdam-Zuid (ORZ) voor de hand ligt.

 

Wat zijn de doelstellingen van ORZ?

Volgens haar statuten heeft ORZ tot doel:

  • het behartigen van de belangen,

  • het bevorderen van economische activiteiten,

  • het bevorderen van de onderlinge verhoudingen (business to business) van ondernemers en ondernemingen in het werkgebied in het algemeen en die van de leden in het bijzonder.

 

Wat doet ORZ in de praktijk?

1. Ontmoetingsplaats voor ondernemers
ORZ is een platform waar ledenondernemers elkaar regelmatig ontmoeten, met elkaar van gedachten kunnen wisselen en mogelijk ook zaken met elkaar kunnen doen. Een keer per jaar zijn ook de partners van de leden van harte welkom.

2. Informatie overdracht van actuele onderwerpen
Regelmatig worden door de ORZ bijeenkomsten georganiseerd waarbij prominente sprekers een inleiding houden over een actueel onderwerp met aansluitend gelegenheid tot vragen stellen en discussie:

  • lunchbijeenkomsten van 12.00 tot 14.00 uur (ca. 2x per jaar) met regelmatig een spreker;

  • ontbijtbijeenkomsten van 08.00 tot 10.00 uur (ca. 1x per jaar met regelmatig een spreker;

  • avondbijeenkomsten (ca. 3x per jaar) na bijvoorbeeld een formele ledenvergadering volgen meerdere sprekers die vanuit verschillende gezichtspunten een actueel thema inleiden. Daarna een gemeenschappelijk buffet, met volop gelegenheid voor onderlinge contacten;

en verder participeert ORZ in bijeenkomsten met andere organisaties of instellingen zoals presentaties van plannen van gemeentelijke diensten en instellingen. De bijeenkomsten worden op verschillende locaties in Rotterdam-Zuid georganiseerd; ORZ heeft geen vaste stek en probeert op deze manier zo veel mogelijk van het mooie Rotterdam-Zuid te laten zien.

3. Bedrijfsbezoeken
Ieder jaar wordt er een bedrijfsbezoek bij een interessant bedrijf georganiseerd, bij voorkeur is dit bij een bestaand lid van onze vereniging. ORZ onderhoudt frequent contacten met o.a.: Gemeente, Handhavende instanties en Port of Rotterdam.

4. Contacten met overheden en instellingen
ORZ onderhoudt frequent contacten met o.a.:

Diverse deelgemeenten
Met deelgemeenten vindt regelmatig overleg plaats door diverse bestuurs- en commissieleden over ontwikkelingen op het gebied van economie, ruimtelijke ordening en veiligheid. Dit heeft o.a. geresulteerd in een ad hoc-commissie voor inventarisatie onder de bedrijven en advisering aan de deelgemeente over de beveiliging van het Waalhavengebied. Voor de diversen deelgemeenten in het betreffende gebied vervult ORZ een klankbordfunctie.

Port of Rotterdam en Stadsontwikkeling Rotterdam
Op diverse niveaus vindt overleg plaats met de Port of Rotterdam en Stadsontwikkeling. Ontwikkelingen op de bedrijventerreinen van Rotterdam-Zuid en de havens worden nauwlettend gevolgd.

Kamer van Koophandel 
ORZ speelt ook regelmatig in op de wensen van de door Port of Rotterdam en Stadsontwikkeling opgezette projectgroepen. Ook andere instellingen en diensten weten ORZ regelmatig te vinden voor enquetes, onderzoek en opinievorming. In toenemende mate wordt ORZ door vele instanties benaderd met de vraag: " Wat denken jullie van..."

ORZ speelt ook regelmatig in op de wensen, door de genoemde diensten en Instellingen, opgezette projectgroepen. Naast de bovengenoemde instellingen weten andere instellingen en diensten ORZ ook regelmatig te vinden voor enquetes, onderzoek en opinievorming.

5. Nieuwsbrief
ORZ brengt een aantal keer per jaar een (digitale) nieuwsbrief uit, met o.a. verslagen van de bijeenkomsten, een interview met een lid , nieuws van de deelgemeente en uiteraard verenigingsnieuws.

Organisatiestructuur

ORZ is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. ORZ bestaat uit gewone leden en begunstigers. Het bestuur wordt geadviseerd door diverse commissies die verschillende invloeden uitoefenen op het zuidelijke Rotterdamse bedrijfsleven.

De fusie heeft ervoor gezorgd dat het ledenaantal van ORZ ruim boven de 100 leden ligt.

Onder het kopje "Bestuur" in het hoofdmenu zijn de namen van de bestuursleden opgenomen.

Lid worden van ORZ?

Ondernemers en ondernemingen die gevestigd en werkzaam zijn in het zuidelijke deel van Rotterdam, voor zover niet werkzaam in de detailhandel, kunnen lid worden van ORZ. Ondernemingen die buiten dit gebied zijn gevestigd en binnen dit gebied werkzaam zijn en/of daar hun voornaamste belangen hebben, kunnen middels een ballotagecommissie en het bestuur in sommige gevallen ook worden toegelaten.

ORZ richt zich niet op de detailhandel, omdat voor deze ondernemers met hun specifieke belangen, al verschillende winkeliersverenigingen in Rotterdam-Zuid bestaan.

Begunstiger
Onze vereniging kent ook diverse overheidsinstanties als begunstiger. Omdat geen sprake is van ondernemingen kunnen zij geen lid worden. Vanwege het belang van een actieve betrokkenheid van deze instellingen bij onze organisatie, zijn deze instellingen begunstiger met dezelfde rechten als leden. 

Wat kost het lidmaatschap?

Voor €275,- euro per jaar (BTW 0%) kunt u al lid worden van het grootste ondernemerscollectief van Rotterdam-Zuid en maakt u kosteloos gebruik van de bijeenkomsten die worden georganiseerd.

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden via de kop 'Lid worden' die u aantreft in de bovenbalk. Volgens statutaire bepalingen beslist het bestuur omtrent de toelating van leden en begunstigers.

Wanneer u bent toegelaten als lid krijgt u van ons een bevestiging en wordt u vervolgens uitgenodigd voor alle bijeenkomsten.
Tevens ontvangt u dan voortaan de nieuwsbrief en de laatste ledenlijst.